^กลับสู่ด้านบน
 • 1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Q - Green University
 • 2 (LIEI)
  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและการศึกษานานาชาติ Language and International Education Institute (LIEI) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 3 IRD
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(International Relations Department: IRD) (ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • 4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Q - Green University
 • 5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ International Relations and Educations Department
baner

การบริการสื่อสารสนเทศ

เนื้อหา

๔) โครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน

๓) โครงการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

โครงการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ บัณฑิตสู่อาเซียน

๑) โครงการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ บัณฑิตสู่อาเซียน

๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน

วิดีทัศน์

 

Copyright © 2013. สถาบันภาษาและการศึกษานานาชาติ Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg